Wycena wartości przedsiębiorstw

1. Pomiar wartości przedsiębiorstwa różnymi metodami;
2. Analiza i ocena uzyskanych wyników pomiaru.