Usługi w zakresie BHP

1. Szkolenie wstępne dla pracowników;
2. Szkolenie okresowe dla pracowników;
3. Szkolenie okresowe dla pracodawcy i osób kierującymi pracownikami;
4. Sporządzanie programów szkoleń;
5. Sporządzanie regulaminu odzieży roboczej;
6. Przeprowadzenie kontroli stanu BHP;
7. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego;
8. Opracowanie instrukcji (ogólna, stanowiskowa);
9. Analiza stanu bhp w zakładzie pracy;
10. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
11. Doradztwo w zakresie przepisów BHP;
12. Inne usługi w zakresie BHP (dotyczy polityki firmy).