Usługi prawne i windykacja

USŁUGI PRAWNE

1. Stałe wsparcie merytoryczne i techniczne wysokiej klasy specjalistów CEDEPE;
2. Możliwość skorzystania z usług Kancelarii Prawnej;
3. Dostosowanie usług i oprogramowania do aktualnie obowiązujących regulacji;
4. Informowanie o zmianach prawa mających związek ze świadczonymi przez nasze biuro usługami.

WINDYKACJA

1. Doradztwo w zakresie windykacji
2. możliwość skorzystania z porad Kancelarii Prawnej