Бухгалтерський облік

  1. Комплексне ведення бухгалтерського обліку;
  2. Надання консультацій з питань оподаткування;
  3. Оптимізація оподаткування підприємницької діяльності;
  4. Складання балансу та фінансових результатів підприємства;
  5. Складання та подання звітності до податкових органів, органів пенсійного фонду, соціальних фондів, органів статистики та ін.;
  6. Налаштування подачі звітності в електронному вигляді;
  7. Встановлення інформатизованої системи он-лайн доступу до «1С-Бухгалтерія» через мережу Інтернет;
  8. Створення інформатизованої системи повідомлення про господарську діяльність підприємства (в залежності від потреб та очікувань клієнта).

Вибір схеми організації роботи формується індивідуально в залежності від сфери діяльності та потреб клієнта щодо обробки та аналізу звітної інформації.