Фінансовий аудит

  1. Проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства, майнового і фінансового стану боржників, надання відповідних рекомендацій;
  2. Перевірка правильності розрахунку та відображення в декларації з ПДВ податкових зобов'язань та податкового кредиту;
  3. Перевірка правильності нарахування «податкових» доходів і витрат, а також їх відображення в декларації з податку на прибуток;
  4. Перевірка правильності нарахування та сплати податків і зборів за запитом Клієнта;
  5. Підготовка до податкової перевірки ДПІ – проведення необхідних попередніх операцій та процедур, спрямованих на виявлення та мінімізацію (усунення) можливих помилок та / або податкових ризиків у т. ч.:
  6. Перевірка окремих елементів (статей) фінансової звітності – дебіторської / кредиторської заборгованостей, основних засобів, обігових коштів і т.д.
  7. Послуги з трансформації, компіляції та складання фінансової звітності (у тому числі і консолідованої) в регламенті IFRS (МСФЗ), US GAAP або внутрішніх стандартів компанії (групи компаній).