Przygotowywanie wniosków kredytowych

1. Współpraca z bankiem;
2. Pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych;
3. Sporządzanie niezbędnych zaświadczeń wymaganych przez banki;
4. Pomoc w uzyskaniu finansowania.