Księgowość

1. Prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości;
2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
3. Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
4. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT;
5. Prowadzenie innych, koniecznych ewidencji i zapisów wymaganych przez przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie;
6. Ustalanie należnych zobowiązań podatkowych;
7. Wypełnianie i terminowe składanie prawidłowych deklaracji;
8. Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych związanych z zatrudnianiem pracowników;
9. Doradztwo podatkowe, reprezentowania przed Urzędem Skarbowym i ZUS na podstawie upoważnienia.