Informatyka

1. Stała współpraca z wysokiej klasy specjalistami z obszaru IT;
2. Aktualizowanie i dostosowywanie oprogramowania do potrzeb świadczonych usług;
3. Zgodność programu z obowiązującymi przepisami prawnymi;
4. Systematyczne archiwizowanie bazy danych na dyski zewnętrzne;
5. Gwarancja bezpieczeństwa i poufności przesyłanych i gromadzonych danych.