Doradztwo z zakresu organizacji rachunkowości

1. Sporządzanie analiz i opinii księgowych;
2. Wsparcie w procesie sporządzania sprawozdania finansowego oraz raportowania;
3. Opracowanie koncepcji i dokumentacji polityki rachunkowości;
4. Inne usługi związane z rozpoczęciem, rozwojem lub prowadzoną działalnością  dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.