Doradztwo podatkowe

1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; 
2. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne);
3. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego;
4. Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych;
5. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie;
6. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
7. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi;
8. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.