Audyty z wykorzystania środków UE

1. Ocena trafności przyjętych procedur rachunkowości i kontroli środków finansowych pochodzących z budżetu UE,
2. Analiza procesu obiegu i kontroli dokumentów związanych z realizacją płatności,
3. Ocena terminowości realizacji zadań.