Analiza due diligence

1. Zrozumienie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, struktury kosztów, rynku, klientów itp.;
2. Oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, obejmującego zarówno ryzyko inwestycji w dane przedsiębiorstwo, jak również ryzyko związane z branżą, na której działa podmiot;
3. Uzyskanie rzetelnej informacji potrzebnej do podjęcia decyzji;
4. Niezależna analiza;
5. Wycena aktywów i procesu inwestycyjnego.